Prospective study of new abused substances with synthesis, metabolism and analytical tools for rapid screening in biological matrix.

CZ:

Cílem urgentní medicíny a forensní toxikologie je především rychlá a přesná identifikace látek, kterými je pacient intoxikován. V současné době dochází ke stále častějším intoxikacím neznámými látkami, jejichž identifikace přímo z biologického materiálu je z důvodu chybějícího standardu prakticky nemožná. Proto se zabýváme syntézou některých typů těchto sloučenin a jejich metabolitů a ve spolupráci se specialisty z oboru toxikologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové připravujeme knihovnu těchto látek. Výsledkem studie bude knihovna standardů potenciálně aktivních halucinogenů a jejich metabolitů spolu se zvýšením účinku dosavadní systematické toxikologické analýzy.

V této oblasti se studenti zabývají syntézou heterocyklických indolových sloučenin s variabilitou substitucí na celém heterocyklu. Pro syntézu těchto sloučenin lze využít několik velmi zajímavých syntetických přístupů. V této oblasti je možné vypracovat svou závěrečnou práci i v oblasti analytické chemie

EN:

Unsufficient detection of abused substance in the current toxicological analysis is serious problem of urgent medicine and forensic toxicology. Our research is focused on hallucinogenic drugs. Hallucinogens are scientifically intensively studied for their unusual properties, health risk and unpredictability of their effects. The present project extends the range of existing-already identified substances on other potentially active derivatives and their metabolites. The development of adequate analytical techniques increases the analytical efficiency of existing systematic toxicological analysis.

Back

Komentáře jsou uzavřeny